Резерват Джандема

Резерват Джандема

 Резерват „Джендема”
Резерват Джандема се намира в живописната Стара планина, южно от връх Ботев, в непосредствена близост до връх Равнец, обхващйки целия водосбор на притиснатата между връх Ботев и Равнец, Бяла река, ждрелото на р. Тъжа и горното течение на р. Тунджа. Резерватът е най-трудно достъпната, но и най-живописната част от Стара планина, благодарение на което печели името си, дадено от местните джандемът, със значение на турси език „адът”. Официално обявен за биосфверен резерват през март 1953 год. и включен през март 1977 година в списъка на ЮНЕСКО, в рамките на програмата „човек и биосфера”.
Джандема е резерватът с най-висока средна надморска височина, както и първи по площ от 4220,2 ха и големина в Националния парк Централен Балкан и на второ място в страната. Характеризира се с колосални стръмни склонове, остро пронизани с множесто улеи, бездънни пропасти, трудно достъпни очарователни долини, пленителни скални венци и величествени канари. С разнообразно геологично богатсво, представено от гнайси, гранит, варовик, гранитогнайси и кристалинни шисти. Многообразието на почви също е голямо, варират от канелени горски разположени в най-ниските части, подложени на интензивна ерозия, преминаващи на горе в кафяви горски и тъмноцветни горски, достигащи в най-високите части до планинско-ливадни почви.
От Джандема водят началото си две много важни реки, Бяла река и река Тунджа, както и най-високият водопад в страната и на Балканския полуостров, Райското пръскало с внушителните 124,5 м височина. Величественият водопад е разположен в северозападната част на резервата и подножието на връх Ботев. Природния феномен набавя своите пенливи води от обилните снежни преспи на величествения връх Ботев. Водопадът е една от най-известните атракции в резерват Джандема, привличащ множество туристи, целогодишно от цялата страна и чужбина.
На разположение на посетителите се откриват отлични условия за практикуване на скално катерене, парапланеризъм, пешеходен туризъм и активен отдих и развлечение сред удивително красивата природа на биосферен резерват Джандема.

Резерват Джандема се намира в живописната Стара планина, южно от връх Ботев, в непосредствена близост до връх Равнец, обхващйки целия водосбор на притиснатата между връх Ботев и Равнец, Бяла река, ждрелото на р. Тъжа и горното течение на р. Тунджа. Резерватът е най-трудно достъпната, но и най-живописната част от Стара планина, благодарение на което печели името си, дадено от местните джандемът, със значение на турси език „адът”.

уеб дизайн