Национален парк Централен Балкан в Стара планина

Национален парк Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан се намира в сърцето на България, в най-високата и централна част на Стара планина. Най-високата му точка е връх Ботев 2376 метра, а най-ниската му е на 500 метра край град Карлово. Дължината му е 85 километра, с 10 километра широчина. Заеманата площ е около 72 хиляди хектара. Резерватите на територията на парка са девет на брой: Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Соколна, Пеещи Скали, Джендема, Северен Джендем и Стара река. Те заемат 28% от територията на парка и повече от половината по площ резервати в България. Тук се опазват уникалното разнообразие от растителни, животински и образци от естествените екологични системи. Множество редки и застрашени биологични видове от тази територия са поместени в Червената книга. Всичките, без резерват Козя Стена, са поместени в списъка на световната организация ООН за националните паркове и други зaщитeни тeритopии. Стенето, Боатин, Царичина и Джендемът са сред биосферните резервати на България.
Флората на Националния парк е съставена от около 2340 вида и подвида растителност. Между тях са 166 растения с лечебни свойства, 22 от тях са защитени. Три четвърти от билките в народната медицина могат да се видят в територията на парка, като 22 от тях са защитени. Различните типове релеф и климат на парка са дом на внушителен брой животински обитатели. Тук живеят множество защитени видове, изчезнали за другите държави. Безгръбначните са около 2390, като 260 са защитени в световен мащаб, а 50 са типични за България. От гръбначните животни са открити шестнайсет едри, седемнайсет дребни бозайници и осемнайсет вида прилепи. Числеността на птичия свят в парка е 225 вида. Влечугите са 14 на брой, а земноводните 8 вида. Видовото разнообразие на рибите в националния парк е в порядъка на 6 броя, като това са единствено видовете от високите течения на реките. От този богат животински свят много видове са с голямо световно и национално значение. Помествани са в световната Червена книга и списъка на защитените видове на България.
Разнообразие от находки, свързани със занаятчийското развитие на района и историческото му минало, са открити на територията на парка. Те са поместени в музея на народните занаяти в Троян, етнографския музей Етъра, музеите в Карлово и Калофер.
В рамките на парка са създадени множество маршрути за пешеходен, конен, вело, опознавателен и еко туризъм. Дължината им е 470 километра. Съществуват пътеки ,специално минаващи покрай паметниците на културата и историческите забележителности. Пътеките са много добре поддържани и обезопасени в опасните участъци. Туристите няма да изпитват неудобството от риска към загубване, благодарение на старателно направената маркировка и обозначение по туристическите пътеки. Местата за подслон на територията на парка са 25 на брой. Туристите чрез посещаване на национален парк Централен Балкан имат възможност да се докоснат до непокътнатата природа и да почувстват свежестта на чистия планински въздух и да се насладят на красотата на България.
 

Национален парк Централен Балкан се намира в сърцето на България, в най-високата и централна част на Стара планина.

уеб дизайн